Invigning av minnesmärke över Auditorium

Tid: Onsdag 15 mars 2023 klockan 16:00
Plats: Olof Palmes gata 31, Stockholm

Välkommen till invigning av minnesmärke över möteslokalen Auditorium, nuvarande Klockan. Talare är Elisabeth Brandt-Ygeman, kanslichef på LO, Mikael Johansson, förbundsordförande för Målareförbundet, och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket.

Från minnesmärket:

”Denna stora möteslokal spelade en viktig roll i arbetarrörelsens verksamhet under tre decennier. Fackliga kongresser, 1930-talets solidaritetsmöten för den antifascistiska kampen i Spanien och Österrike liksom sammandrabbningarna med de inhemska nazistorganisationerna ägde rum här. Under andra världskriget var det här som stora solidaritetsmöten genomfördes för det ockuperade Norge.”

Arrangör: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *