Slummen får sin hämnd: författaren Carl Sandburg och drömmen om ett demokratiskt Amerika

Tid: Tisdag 2 maj 2023 klockan 16:00
Plats: digitalt via Zoom

Berättelsen om författaren Carl Sandburg är historien om ett USA i dynamisk förändring. Den är också en amerikansk odyssé om en ung pojkes uppbrott från familj och fattigdom, driven av frihetslängtan och obändig tro på framtiden.

Sandburg blev den förste heltidsanställde ombudsmannen i USA:s växande socialdemokratiska arbetarrörelse. Han uppmanades av president Roosevelt att bli kongressledamot, tog strid mot president Eisenhower om den svenska socialismen och synden , stödde John F. Kennedy och den svarta medborgarrättsrörelsen och engagerade sig mot kalla kriget. Sandburg hör också till de amerikanska diktare som ofta citerats av Olof Palme, liksom av Barack Obama, och av författare som Harry Martinson och Ernest Hemingway förordades han till Nobelpriset. 

Genom dikten framförde Sandburg sitt radikala rättspatos och samhällsengagemang. Han såg gangstern döda och gå fri att döda igen, han såg hungern i barnens ögon och hos utslitna män och kvinnor ur arbetarklassen. 

Men han såg också ett möjligt annat Amerika.

Pierre Schori är diplomat och författare, han bor numera i Stockholm och har en lång karriär bakom sig inom internationell politik. Under 25 år var han ordförande i Olof Palmes Minnesfond.

Läs mer och anslut till mötet på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida.

Arrangörer: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm och Långholmens folkhögskola

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *