Socialistisk kultur och livsåskådning

Kursen ”Socialistisk kultur och livsåskådning” (7,5 hp) är en distanskurs som går på halvfart under andra halvan av höstterminen 2023. Inga förkunskaper krävs (förutom gymnasiestudier). Sista anmälningsdag måndag 17 april 2023.

Kursen ger en överblick över de dominerande kulturtraditionerna inom den moderna socialismen. För att få syn på de underliggande idéerna och idealen i dessa kulturtraditioner, i synnerhet de som rör livsåskådningsfrågor, tränas studenterna i att undersöka olika socialistiska kulturyttringar (berättelser, kläder, ritualer, rekreation, musik, etcetera). Med hjälp av grundläggande kultur- och religionshistoriska begrepp (myt, ritual och symbol) – formade för att belysa människors fantasier och identiteter, deras drömmar och rädslor – analyseras exempel från såväl normativa texter och propaganda som från vardagsliv.

Läs mer på Linnéuniversitetets hemsida.

Arrangör: Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *