Fackliga och politiska flyktingar 1918–1945

Fackliga och politiska flyktingar 1918–1945: en filmad stadsvandring

Mellan åren 1918–1945 sökte sig 200 000 flyktingar till Sverige. De flesta var fackligt och politiskt aktiva i motståndskampen mot fascismen och nazismen i sina respektive hemländer.

Fackförbunden inom LO hjälpte sina kamrater från olika länder. Arbetarrörelsens flyktinghjälp och Röda hjälpen organiserade hjälpinsatserna.

Det här solidaritetsarbetet hör vi sällan talas om men det var många medlemmar i arbetarrörelsen som var engagerade.

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län och Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening producerat en digital stadsvandring i flyktingshjälpens spår. Följ med Stefan Böhm, Thomas Fürth, Harald Gatu, Martin Klepke, Per-Olof Mattsson, Aapo Roselius och Ole Martin Rønning till några av de platser i Stockholm som berättar det tidiga 1900-talets flyktinghistoria.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *