Vad gör en fackförening?

Utifrån Sunes Björkqvists dagliga noteringar i tummade kollegieblock skildras i boken Vad gör en fackförening? Den dagliga kampen för jobben 1975–2000 utifrån en klubbordförandes dagböcker hans och klubbstyrelsens dagliga kamp för jobben och det omfattande stöd som han gav till medlemmar med problem av olika slag. Sune hade återkommande möten med chefer, ägare, kunder, riksdagsmän, ministrar, lokala myndigheter, andra fackföreningar inom Nordstjernan, Metallindustriarbetareförbundet centralt, banker samt enskilda medlemmar och deras familjer. Det innebar långa arbetsdagar med förhandlingar, ständiga resor och medial uppmärksamhet. Boken presenteras av Maths Isacson, seniorprofessor i ekonomisk historia, Uppsala universitet.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *