Röd offentlighet. Exemplet Örebro

Offentligheten. Ett samhälleligt rum. Vilka får plats där? Frågan är alltid fundamental för en demokrati. Kring sekelskiftet 1900 var den brännande.  Arbetarklassen måste då, för att kunna utgöra en politisk kraft, skaffa sig utrymme, såväl fysiskt som idémässigt. Det skedde överallt. I Röd offentlighet av Erik Furumark är staden Örebro exemplet.

Ett möte en vintersöndag 1899 inom den årsgamla arbetarekommunen i ett trångt, cigarrdoftande rum, ty cigarrer tillverkas vägg i vägg, blir upptakt till ett offentlighetsbygge. Folkets park, Örebro Kuriren, Arbetarbiblioteket/ABF och Folkets hus ska med tiden komma att ingå där.

Hur lyckades man? Röd offentlighet följer först genom fyra ”berättelser” i närgången detalj hur mobiliseringen gick till. Efter hand blir skildringen mer analytisk med det nationella sammanhanget som bakgrund.  Det skeende som här blir belyst bär vi ännu med oss. Det som stod i fokus då – det demokratiska deltagandet och de givna maktförhållandena – står i grunden i fokus ännu idag. Frågan om offentligheten – och hur pass röd den är eller borde bli – är alltid med oss.

 

 

Boken är skrivet av Erik Furumark och köps av författaren på mobil 0739289966 eller e-post furumark.erik@telia.com

Boken kostar, inklusive frakt, 180 kronor.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *