Boklista

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder  (150 kr)      __ex

Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet  (150 kr)                                                          __ex

Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling

av Lars Ekdahl o Lars Olsson  (195 kr)                                                  __ex

Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)                                                             __ex

Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas  (100 kr)                                 __ex

…Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950  (150 kr)            __ex

Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River  (80 kr)

Lars-Olof Lundberg En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)                              __ex

Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)                        __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)            __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)    __ex

Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (50 kr)                                     __ex

Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan  (50 kr)                                                                                   __ex

Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)                                                         __ex

För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten  (20 kr)                  __ex

Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från sp inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)         __ex

Charles Kassman: Arne Geijer och hans tid 1957-1979  (30 kr)                                                       __ex

Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr)                                                                __ ex

Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)                                                                               __ ex

Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)                                                                                  __ex

Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)                                              __ ex

Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster 30 kr)                                                                                __ ex

Håkan Boström: Den första striden  (30 kr)                                                                                     __ex

AKS minnesskrift 1926-1976  (20 kr)                                                                                            __ex

Holger Värnlund: Fem steg över parketten  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2  (30 kr)                                                                        __ex

Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)                                                                __ex

Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan  (20 kr)                                                                          __ex

Medier och mediepolitik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet  (80 kr)              __ex

Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur  (75kr)                                                                              __ex

Hans Lagerberg: Ivar & Eyvind  (30 kr)                                                                                           __ex

Philippe Bouquet: Spaden och pennan  (20 kr)                                                                               __ex

Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan  (20 kr)                                                               __ex

John Husberg: Metallarbetare i Stockholm  (20 kr)                                                                        __ex

Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid   (20 kr)                                                     __ex

Ola Palmaer & Torsten Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)                                                          __ex

Arbetslivsmuseer i Sverige (25 kr)                                                                                                  __ex

Vägen till uppdragen. Ombudsmän berättar (20 kr)                                                                       __ex

Skandinaver på vänsterflygeln i USA av Henry Bengston (20 kr)                                                  __ex

Anne-Marie Lindgren: Arbetarnas Stockholm 1880-1920  (100 kr)                                               __ ex

Systrar – kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen Almanacka 2018, A3-format (100 kr)                    __ex

 

————————————————————————–Porto tillkommer

Namn:______________________________________

Adress:_____________________________________E-post:______________________________________

 

 

 

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *