Minnesmärke över Svenska Hjälpkommittén för Spanien

Den 15 augusti invigdes minnesmärket för Svenska Hjälpkommittén för Spanien. Det finns vid porten på Västmannagatan 1 i Stockholm.

Det går att dra många paralleller till den politiska utvecklingen idag och det som skedde på 1930-talet. Skillnaden är att de inte hade något facit på hur utvecklingen skulle bli. Det har vi idag”. Så sade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, när han den 15 augusti invigde minnesmärket vid porten till Västmannagatan 1 i Stockholm. Ett minnesmärke som ska påminna oss om kampen mot fascismen och för demokratin.

Invigningen inramades av musik och sång, inledningsvis av trumpetarna Ingrid Esser och Karl von Schantz. Sånggruppen Extrasalt under ledning av Robert Robertsson framförde ”Sången om Julian Grimau” och den antifascistiska ”Pålen”. Folke Olsson, siste sekreteraren i Spanienfrivilligas Kamratförening överlämnade till GSfacket det märke som Svenska Hjälpkommittén för Spanien gav ut med två enkla ord: FÖR SPANIEN! För Spanien och mot fascismen. Carina Paulson från Stockholms läns LOdistrikt höll Internationella brigadens fana som LO-distriktet lät sy i Spanien vid 75-årsminnet av Brigadens bildande.

”Just här där vi står idag var högkvarteret för den svenska Hjälpkommittén från 1936 och fram till 1946” fortsatte Per-Olof Sjöö sitt invigningstal. ”De fackliga organisationerna blev den samlande kraften som växte snabbt och efterhand kunde samla över 400 lokala hjälpkommittéer ute i landet. Här samlades in pengar till förnödenheter, allt från mat till ambulanser. Det inrättades barnhem, utvecklades faddersystem och byggdes fältsjukhus. Sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete till stöd för den spanska demokratin. Det var en enorm folkrörelse- och solidaritetsinsats som svenska arbetare stod för under dessa år.”

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *