Lust och nöd – sexualupplysningens pionjärer

Under 1900-talets första decennier tog socialister av olika schatteringar strid för människors rätt till kunskaper om och tillgång till preventivmedel. De mötte hårt motstånd från kyrkan och sedlighetsrörelsen. Gunnela Björk berättar om sin bok

Om Nils och Karin Adamsson som hörde till dem som dömdes till fängelse enligt Lex Hinke, den lag som under åren 1910–1938 förbjöd all information om preventivmedel.

Tisdag 1 mars kl 16.00     Sänds på www.arbark.se

Anordnas av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *