AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Minnesmärke över Svenska Hjälpkommittén för Spanien

Posted by on sep 26, 2019 in Minnesmärken | 0 comments

Den 15 augusti invigdes minnesmärket för Svenska Hjälpkommittén för Spanien. Det finns vid porten på Västmannagatan 1 i Stockholm.

Det går att dra många paralleller till den politiska utvecklingen idag och det som skedde på 1930-talet. Skillnaden är att de inte hade något facit på hur utvecklingen skulle bli. Det har vi idag”. Så sade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, när han den 15 augusti invigde minnesmärket vid porten till Västmannagatan 1 i Stockholm. Ett minnesmärke som ska påminna oss om kampen mot fascismen och för demokratin.

Invigningen inramades av musik och sång, inledningsvis av trumpetarna Ingrid Esser och Karl von Schantz. Sånggruppen Extrasalt under ledning av Robert Robertsson framförde ”Sången om Julian Grimau” och den antifascistiska ”Pålen”. Folke Olsson, siste sekreteraren i Spanienfrivilligas Kamratförening överlämnade till GSfacket det märke som Svenska Hjälpkommittén för Spanien gav ut med två enkla ord: FÖR SPANIEN! För Spanien och mot fascismen. Carina Paulson från Stockholms läns LOdistrikt höll Internationella brigadens fana som LO-distriktet lät sy i Spanien vid 75-årsminnet av Brigadens bildande.

”Just här där vi står idag var högkvarteret för den svenska Hjälpkommittén från 1936 och fram till 1946” fortsatte Per-Olof Sjöö sitt invigningstal. ”De fackliga organisationerna blev den samlande kraften som växte snabbt och efterhand kunde samla över 400 lokala hjälpkommittéer ute i landet. Här samlades in pengar till förnödenheter, allt från mat till ambulanser. Det inrättades barnhem, utvecklades faddersystem och byggdes fältsjukhus. Sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete till stöd för den spanska demokratin. Det var en enorm folkrörelse- och solidaritetsinsats som svenska arbetare stod för under dessa år.”

Read More

Rapport från årsmötet 2019.

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter | 0 comments

Tisdagen den 17 april 2018 var det årsmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap under ledning av Åke Gylfe. Årsmötet omvalde Kjersti Bosdotter som ordförande och Anne-Marie Lindgren och Bjarne Isacson (tidigare suppleant) till ordinarie ledamöter. Göran Nilsson omvaldes som suppleant och Erik Boman invaldes i styrelsen som ny suppleant.

Björn Andersson och Ann-Christine Holgersson valdes om till ordinarie revisorer och Kenneth Nilsson omvaldes som revisorssuppleant. Tore Lidbom och Jan Aspefjord omvaldes till valberedningen och som tredje ledamot nyvaldes Alexander Lindholm.
Lars Ekdahl lämnar styrelsen efter många års insatser men kommer att fortsätta sitt arbete i bokkommittén där han gör ett gediget arbete och drar ett tungt lass.

I anslutning till årsmötet talade Margareta Ståhl om Rösträttsfanor i rörelse – om kampen för rösträtt.

Read More

AKS höstmöte

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier och möten | 0 comments

Torsdagen den 7 november  kl. 17.30 hålls höstmötet i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. På dagordningen: Medlemsavgifter och budget för 2020.

Kl. 18.30 medverkar Susanna Alakoski om sin nyligen utkomna bok Bomullsängeln – den första boken i en serie. En svit romaner om kvinnors liv – Bomullsänglarna på textilfabriken i Vasa. Arbete och längtan i Finland under nittonhundratalet. En berättelse om fred och krig, där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv.

Välkomna!

 

Read More

Att nå ut – Arbetarhistoria för 2000-talet

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Svensk arbetarhistoria kan i mångt och mycket ses som ett framgångsrikt projekt, mycket forskning har producerats både av lokala grävcirklar, fackliga organisationer och av och med akademiska forskare. Ändå saknas industrisamhällets berättelse i offentligheten. Det finns inget museum som skildrar 1900-talets historia och arbetarrörelsens samhällsroll är inte del av den historiekanon som lärs ut i svenska skolböcker. Under seminariet diskuterar företrädare för de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörelsen tillsammans med forskare möjligheter och strategier att nå ut med kunskapen om arbetarrörelsens historia, till en bredare allmänhet och till medlemmarna i den svenska arbetarrörelsen.

Torsdag 12 december kl 13.00-16.30,

LO, Barnhusgatan 18

Anmälan senast 9 december på www.arbark.se.

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Allmän rösträtt? Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Frukostseminarium med Fia Sundevall och Bengt Sandin (båda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) Just nu firas ett viktigt jubileum i Sverige: den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen. I själva verket var nästan varannan svensk utesluten från rösträtten också i det första valet med ”allmän rösträtt”. Kampen för rösträtt var alltså inte avslutad – och pågår än idag. Vid det här frukostseminariet presenteras ny och pågående forskning om rösträttens fortsatta begränsningar efter reformen 1919/1921 och om arbetarrörelsens roll i att bevara och utmana dessa begränsningar.

Tisdag 10 december kl 09.00-10.00.

LO, Barnhusgatan 18.

Anmälan senast 7 december på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More